Proč s námi do oddlužení ?

V důsledku budou moci ústní dohodu u soudu svědecky dosvědčit i „chlapi od stolu“, respektive osoby spolupracující s lichváři. Když to druzí dosvědčí a dlužník lichváři nezaplatí, o zbytek se postará exekuce.
„Smluvní pokuta a uznání dluhu budou platné, i když se uzavřou mezi věřitelem a dlužníkem pouze ústně. U soudu to bude mít důkazní funkci,“ řekl právník a spoluautor nového občanského zákoníku Petr Tégl na semináři o vymáhání dluhů v Olomouci.
Podle něho nový občanský zákoník z dílny ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila od 1. ledna 2014 výrazně posílí postavení všech věřitelů bez rozdílu.
Ať se jedná o seriózní obchodní společnost, nebo spekulanty s lidskou nouzí.
Zákon přitom lichvu jasně nevymezuje. Je jen na soudech, aby v konkrétních případech řekly, jaký úrok je ještě košer a jaký lichvářský.
Požadavky na právní jednání se uvolnily
„Smlouva o postoupení pohledávky bude moci být uzavřena ústně a bude platná. Uvolnily se požadavky na formu právního jednání. Písemná forma bude nutná stále u zřizování a převodu věcného práva nemovité věci, změny, či zrušení takového práva. Tedy kupní smlouva na nemovitost bude muset být samozřejmě písemná, protože bez toho by to neuznal ani katastr nemovitostí,“ dodal Tégl.
Na otázku Práva, jak budou v praxi soudy uznávat dluhy vzniklé z ústních dohod, reagoval náměstek ministra spravedlnosti František Korbel tím, že je to na věřiteli, jak ji v rámci nalézacího řízení u soudu prokáže. „Buď ústní dohodu doloží svědecky, nebo nepřímo z chování dlužníka,“ dodal Korbel. Tedy že třeba dlužník najednou splatil staré dluhy. Jenže svědkem může být v podstatě kdokoliv.
Není to na papíře? I tak to bude platné
Nový občanský zákoník kromě toho i v případech, kdy bude dohoda uzavřena jen ústně, navzdory tomu, že se již bude jednat výslovně o konkrétní právní situaci, kdy podle zákona ovšem měla být písemná, bude soudcům de facto znemožňovat, aby ji celou absolutně zneplatnili. „Absence písemné formy v případech, kde bude podle zákona povinná, ale ještě nebude znamenat její absolutní neplatnost,“ prohlásil Tégl.
Zároveň si budou moci věřitelé s dlužníkem podle nového občanského zákoníku individuálně dohodnout výrazně delší promlčecí dobu. Dnes to ve většině těchto případů jsou tři roky, v některých deset, nově to bude až patnáct let, kdy bude mít věřitel čas svoji pohledávku u soudu a v případné následné exekuci uplatnit, aniž by mu hrozilo, že dlužník platební rozkaz smete tím, že u soudu namítne její promlčení.
Nově tedy budou promlčecí lhůty v podstatě individuální a bude záležet nejen na tom, co někde podepíšete, ale také na co kývnete, ať to bude u zavedené firmy, nebo někde ve špinavém motelu u silnice. Z důsledků, které bude mít nový občanský zákoník na nyní napjatou oblast dluhů a jejich vymáhání, jsou rozpačití i mnozí advokáti, protože podle nich bude hodně záležet, jak to v praxi začnou vysvětlovat soudci.
„Potřebujeme sjednocení právních norem v občanském právu. Jenže jedna věc je to, co nyní vysvětlují autoři občanského zákoníku, jak by měl fungovat, a věc druhá je, jak bude nakonec v praxi skutečně uplatňován, přičemž soud od soudu to může být jinak,“ řekl Právu jeden z advokátů působící na severní Moravě, který si ale nepřál být citován jmenovitě.

Veřitelé neakceptují soukromé oddužovací společnosti

1.Veritele neakceptuji.jpeg

A exekutoří si již neberou servítky !

Ale my podáváme insolvenční návrh k soudu , který věřitelé a exekutoři akceptovat musí !

O exekucích mají rozhodovat jen sami exekutoři, lidé jsou proti

Exekuce, kterých je právě teď v běhu přes jeden a půl miliónu, se mají brzy roztočit ještě více a rychleji a lidem se to nelíbí. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) totiž navrhuje, aby o uvalení exekuce rozhodovaly nikoliv soudy na základě žaloby podané věřitelem jako dnes, ale přímo exekutoři.

Anketa

Měli by o exekucích rozhodovat jen exekutoři ?
Ano
2.7%
Ne
97.3% Ovšem to nic neznamená, když člověk nic nepodnikne - čtěte pozorně dále

Ministerstvo spravedlnosti, pod které chod justice spadá, návrh zdůvodňuje snahou odlehčit agendě soudů od nesporných věcí. Pospíšil si od toho slibuje, že se tak soudy budou moci více zaměřit na komplikované případy.

Soudy si možná ulehčí, ale mnoha lidem to bez jejich zavinění může značně zkomplikovat život. Budou se totiž muset před neoprávněnými exekucemi bránit vylučovacími žalobami u soudů, a tam jdou často jejich náklady na soudní řízení nakonec za postiženými občany, a to i když při vyhrají.

Záměr, aby většina exekucí už nešla přes soudy, proto vyvolal značně pobouřené negativní reakce veřejnosti poté, co o něm informovala již před časem na odborném kongresu Právní prostor 2011 prezidentka Exekutorské komory Jana Tvrdková. Z dopisů a reakcí čtenářů vyplývá, že se obávají nastolení diktátorských metod pod hlavičkou exekutorských úřadů.

„Obavy ale nejsou na místě. Bude-li soudům odňata pravomoc rozhodovat o nařízení exekuce, neznamená to, že nebudou moci vstupovat do exekučního řízení,“ sdělila Právu mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Palečková.

„Zůstanou důležitým obranným mechanismem proti eventuální svévoli exekutora. Přesunutím agendy na stranu soukromého sektoru (exekutorů) se zvýší kvalita exekučního řízení. Soudy přestanou být zavaleny množstvím administrativy spojené s vyřizováním de facto nesporných věcí a budou se moci lépe koncentrovat na spory a dohled nad průběhem exekucí,“ zdůraznila Palečková.

U rozhodčích nálezů, notářských a exekutorských zápisů a zahraničních exekučních titulů bude muset oprávněný (věřitel) žádat soud i nadále o potvrzení, že je takový titul vykonatelný v ČR. Bez takového potvrzení nebude moci exekutor exekuci vést.
Nejčastější spory: když dlužník bydlí u známého

Nejčastější spory v exekucích jsou, když dlužník bydlí u známého nebo příbuzného a exekutor sebere věci, které patří tzv. třetí osobě.

„Některé případy neoprávněných exekucí řešil už i Nejvyšší soud ČR, ve kterých dovodil trestní odpovědnost daného exekutora pro trestný čin porušování domovní svobody.

V jednom z případů šlo o mobiliární exekuci, kdy byly neoprávněně zabaveny televizor a DVD přehrávač. Věci byly zabaveny v částech domu, které dlužník neobýval a exekutorovi byly navíc předloženy doklady potvrzující, že věci dlužníkovi nepatří, ale jsou příbuzného,“ řekla Právu Petra Gříbková z Evropského právního informačního systému Codexis.

Nejvyšší soud doslova konstatoval, že „vykonavatel exekutorského úřadu se nemůže ve svém postavení zbavit odpovědnosti za případné porušení práva na svobodu obydlí třetích osob tvrzením o neplatnosti právního úkonu mezi dlužníkem a další osobou, byť z úkonu dlužníka může být patrná snaha zúžit prostor (předměty) exekuce.“

„Takové případy se stávají a jsou nepříjemné. Jedná se však o promile z celkového počtu případů. Na druhou stranu soudy často důsledně nezhodnotí průběh exekuce, kdy exekutor našel obsílky a evidentní důkazy, že tam dlužník bydlí, ale jenom proto, že rodinní příslušníci mají k majetku na sebe psané doklady, vyloučí soud zabavené věci z exekuce (nebo příbuzní ukáží notářsky sepsané seznamy věcí s tím, že jsou jejich a ne dlužníka pozn. red.),“ oponuje prezidentka Exekutorské komory Jana Tvrdková. Věřitelé jsou podle ní zoufalí z toho, že vidí, že dlužník disponuje majetkem, ale exekutoři mu ho nemohou vzít, protože je napsaný na známé či příbuzné.

A proto není na co čekat - nebude HŮŘ ?
Obraťte se na Noe2 a my vás těchto starostí zbavíme.
..
Noe2
Info@noe2.cz
725 533 288
spol let.png
.
.

.
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one